Spu2

Примитиви за работа с файлове. (Мария и Деян)

Примитивите

  • int creat( const char *filename, mode_t mode ) - създава се файл с име filename по указания начин в mode;
  • int open( const char* filename, int oflag ) - отваря файл с име filename за четене, писане или четене и писане според oflag
  • int close( int fd ) - освобождава файловия дескриптор fd
  • size_t read( int fd, void* buffer, size_t nbytes ) - чете в buffer от файла сочен от fd не повече от nbytes
  • size_t write( int fd, void* buffer, size_t nbytes ) - същото като read, но записване, а не четене
  • off_t lseek( int fd, off_t offset, int flag ) - текущата позиция на файла сочен от fd се премества на offset позиции спрямо flag
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License