Системно програмиране

Ами-и-и… малко ни мързеше за този предмет.
Спокойно, той е много много лесен.
Има някакви официални презентацийки.
Те са хубави.

Лекции 1-4
Лекции 5-6
Лекции 7
Лекции 8

или посетете сайта на нашия лектор гл.ас. Моника Филипова, където има още интересни четива

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License