Дърво

Дърво


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


В тази статия ще обясняваме за дървета.

Тук трябваше да обясняваме какво е двоично дърво за търсене…
Но, в крайна сметка, добре написаният код говори сам за себе си.

C++ Имплементация

Python

Естествено, тук има включена и реализация на Питон. Няма как.
Тя е взета от Уикипедия

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License