Структури от данни

Структури от данни (за програмиране), известен още като СДП, е третият уводен курс по програмиране във ФМИ. Заедно с УП и ООП, трите курса формират базови понятия, които абсолютно всеки един програмист трябва да знае.

Полезни линкове

  • http://cplusplus.com - доста добър справочник/туториал на езика. Е - няма структури от данни, обаче ако наистина искате да научите нещо четете тук.
  • http://www.sgi.com/tech/stl/ - ръководство за може би най-мощното средство в езика - стандартната му библиотека от шаблони (STL).
  • http://www.introprogramming.info/ - Небезизвестната "книга на Наков", в която са писали и други хора. От 16-та глава нататък има добре обяснени структури от данни на Java, както и някои реализации. Хубаво четиво е.
  • http://academicearth.org/courses/data-structures - Видео лекции от курса по структури от данни в Berkeley. Каквото и да си говорим, по-напред са от нас.
  • http://fmi.wikidot.com/local--files/sdp/structure.rar - Всички реализации ( на Java) , които доц. Биров използва за курса Структури от данни и ООП ( КН, първи курс, втори семестър )

Материалът е адаптиран от лекциите на Иван Димитров Георгиев ivandg [at] yahoo.

Увод
Преговор на понятията от ООП. Шаблони в C++
Шаблони, продължение
6. Пространства от имена
7. Преобразуване на типове
8. Шаблони на функции
9.Информация за типа по време на изпълнение. Булев тип
10. Шаблони на класове
12.Списък, стек, опашка, дек
13. Последователен списък и стек. Основни операции
14. Последователна опашка. Основни операции
15. Свързан списък. Създаване на свързан списък
16. Търсене на елемент по ключ и добавяне на нов елемент в свързан списък
17. Пример за обектно ориентирана реализация на свързан списък
18. Свързан Стек
19. Пример за обектно ориентирана реализация на свързан стек
20. Свързана опашка
21. Пример за обектно ориентирана реализация на свързана опашка
22. Пример за определяне на принадлежност на низ към език
23. Топологично сортиране
24. Циклични списъци
25. Двусвързани списъци
26. Графи
27. Дървета
28. Създаване на двоично дърво и включване на връх в двоично търсещо дърво
29. Пример за обектно ориентирана реализация на двоично търсещо дърво
30. Обработка на файлове с последователен достъп
31. Обработка на файл с пряк достъп
32. Макроопределения. Включване на файл
33. Макроопределения с аргументи
34. Условна компилация

Структури от данни - реализации

Heap. Минимален Binary Heap.
Дърво.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License