Въпрос 13

Компютърни мрежи и протоколи – OSI модел. Канално ниво. Маршрутизация. IP, TCP, HTTP.

Table of Contents

Анотация

OSI модел – най-обща характеристика на нивата. Канално ниво – прозорци, предаване и грешки. Какво е характерно за Ethernet. Разпределена маршрутизация – алгоритъм с дистантен вектор. IP адресация – класова и безкласова. Преобразуване на IP в MAC и обратно. TCP – процедура на трикратно договаряне. Разлика с UDP.

Литература: [31], [8], [2].

Компютърни Мрежи, въпрос 2. Структура и еталонен модел на мрежите. Характеристика на нивата.

Компютърни Мрежи, въпрос 5. Канално ниво - кадри, предаване, грешки, номерация, прозорци.

Компютърни Мрежи, въпрос 7. Метод на достъп до съобщителната среда в ETHERNET.

Компютърни Мрежи, въпрос 8. Управление на канала ETHERNET. Превключватели и мостове.

Компютърни Мрежи, въпрос 13. Разпределена маршрутизация с дистантен вектор..

Компютърни Мрежи, въпрос 9. Мрежов протокол IP - адресация, подмрежи и маски. ICMP..

Компютърни Мрежи, въпрос 10. Преобразуване на IP адреси и физически адреси - ARP, DHCP.

TODO: TCP, TCP vs. UDP

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License