Вероятности и статистика упражнения

Вероятности и статистика упражнения

Това са решени задачи, дадени от асистентката (Деница Григорова) :|.
Общо 10 pdf-а с теория и задачи. Ще сложа линк към тях скоро време.

Първо упражнение
Второупражнение
Трето упражнение
Четвърто упражнение
Пето упражнение

Седмо упражнение
Осмо упражнение
Девето упражнение
Десето упражнение
Единадесето упражнение

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License