Устен Изпит (Тест) по ВиС - КН 09.07.2013

Устен Изпит (Тест) по ВиС - КН 09.07.2013

Изпитът представляваше тест с 14 задачи. Въпросите често се повтарят между тестовете от различни години.

page_1.jpg
page_2.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License