Примерен изпит

Примерен изпит

Disclaimer: Това са въроси по темите, които са измислени от писача в уикито, а не преподавателя.
Целта ми е да си улесня запомнянето на матеряла, защото след като го написах ме скъсаха, защото ме мързеше да го помня :).

Table of Contents

1. Дайте дефиниция и пример за случаен експеримент.
2. Дефиниция и пример за фазово пространство.
3. Какво е достоверно събитие? Какви други видеове събития има?
4.

Дефениция: Независимост

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License