Тема 0

Увод за опресняване на аналитичната геометрия

Ако до момента не я знаеш, значи си обречен завинаги да страдаш в огньовете на Гехенна. Вземи един учебник и чети.

Компютърната графика е втората най-интересна тема, с която се занимава информатиката въобще1. Ако не знаеш за какво се използва графиката, нека ти обясня: За игри. Точка. Графиката е велико нещо.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License