Master Exam

Кандидат-магистърски изпит ФМИ

Кандидат-магистърски тест по информатика 2013

зад. Кое е вярно за нормалната форма на Бойс-Код:
1) при нея имаме само тривиални функционални зависимости
2) при нея имаме само нетривиални функционални зависимости
3) при нея имаме само напълно нетривиални функционални зависимости
4) при нея имаме само нетривиални многозначни зависимости

зад.Какво представлява WBS(work breakdown structure):
1) разбиване на проекта на подзадачи
2) …
3) …
4) …

зад. Кое е грешното твърдение:
1) DFS е линейно относно използваната памет
2) при DFS се ползва стек за запазване на обходените върхове
3) Iterative Deepening винаги намира оптимален път от даден начален до даден краен връх
4) …

зад. Зададени са граф и евристична функция чрез предикати на Пролог. Да се опише какъв ще бъде намерят път от дадено начално до дадено целево състояние при прилагане на Best First search.

зад. Даден е граф с различни цени по ребрата, начален връх и целеви връх. Кой от описаните по-долу алгоритми ще намери оптимален път от началното до целевото състояние:
1) Uniform cost search
2) DFS
3) BFS
4) Iterative deepening

зад. Дадена е entity/relationship диаграма и да се каже, ако се реалира база данни, базирана на тази диаграма, колко релации ще се съдържат в нея.

зад, Кой протокол се използва за преобразуване на IP адрес в MAC
1) ARP
2) …
3) …
4) …

зад. При коя от следните мрежови конфигурации ще се наблюдава най-малка латентност при изпращане на данни от PC1 до PC2:
1) PC1 - Switch - Switch - Switch - PC2
2) PC1 - Router - Router - Router - PC2
3) PC1 - Firewall - Router - Firewall - PC2
4) …

зад. Коя операция от релационното алгебра може да се представи чрез двукратно прилагане на основна операция:
1) сечение (2 пъти разлика)
2) …
3) …
4) …

зад. Кое не се представя чрез Gannt charts
1) риска при изпълнение на една задача
2) времето за изпълнение на една задача
3) зависимости при изпълнение на задачите
4) критичен път

зад. Ако искаме да добавим xslt stylesheet към даден xml документ как можем да направим това:
1) <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="my-style-sheet.xsl" ?>

2) …
3) …
4) …

зад. Имаме switch с 24 порта, всеки от които е 1000 мегабитов. Към 5 от портовете са закачени различни мрежови карти на 1 сървър, а към 10 от останалите са закачени 10 персонални компютъра. Каква е максималната скорост, с която могат да се трансферират данни от сървъра към пц-тата през суича, ако всички те едновременно приемат данни от сървъра:
1) 1000 mb/s
2) …
3) …
4) 500 mb/s

зад. Какво ще изведе следната програма на C:

int k(char* s){
    int n[2] = {0};
    while(*(++s)) n[*s < 's']++;
    return n[1];
}

int main(){
    printf("%d", k("assign"));
    return 0;
}

1) 3
2) …
3) …
4) …

IQ тест и въпроси за C++ като от минали години

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License