Логическо програмиране - упражнение

Окей, да, знам.
Няма да си изкарваш парите с Пролог.

Остави тая Джава за малко и слушай тука, че тая твоята глава празна и ще си остане.

Ако смяташ, че цялата тази работа с постепенното усвояване на нови концепции не е за теб…
Ето тук има занимание за джедай-програмисти. 99 проблема на Пролог. Първите добре покриват точно материала, който учим в момента. Силно се надявам последните да са много извън учебната програма.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License