Тестове

Тестове по Компютърни Мрежи при Стела Русева


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Тук са сложени 4 теста по мрежи , за още тестове можете да видите: тук

Тест 1

1.За какво се използва функцията forwarding?

Forwarding е предаването на пакети от един мрежов сегмент към друг посредством възли в компютърна мрежа. Има няколко forwarding модела: uncasting, broadcasting и multicasting.

2.Какво е значението на протокола с хлъзгащия се прозорец?

Те са по-ефективни от протокола спри и чакай, тъй като позволяват изпращане на повече от един кадър, преди да се чака за потвърждение. При тези протоколи всеки кадър се номерира с число от 0 до някакъв максимум, обикновено от вида 2^n - 1, така че номерът да се вмества точно в n бита.

3.Каква е целата на AS?

още едно ниво на маршрутизация, необходими са при връзката м/у различни ас

4. Смятане на broadcast адреси, адреси на мрежи и как да сметнем адреса на 5-я хост на нашата мрежа?

Да предположим, че имаме IP address 101.35.15.10 със subnet mask 255.248.0.0.

Начин 1:
Това, което ни казва subnet маската е, че имаме 8 (256 - 248 = 8 = 2^3) * 256 (2^8 = 256 - 0) * 256 възможни ip-адреса.
Интересува ни само най-лявата част, т.е. частта, в която имаме най-малко възможности (8);
Търсим първото число. което е по-малко от 35 и се дели на 8, това е 32.
Първият възможен ip addres ще бъде 101.32.0.0, това ще е netw id-то.
Подмрежите се менят през 8. Следователно следващата подмрежа (следващия netw id) ще бъде 101.40.0.0.
Broadcast адресите са винаги последния адрес, преди новата мрежа, т.е. в случая broadcast-а ще бъде 101.39.255;
Адреса на 1-вия хост ще бъде първият адрес, след netw id-то, т.е. 101.32.0.1.
Аналогично 5-тият ще бъде 101.32.0.5;

Заб. Ако вместо маска, ни е даден префикс, (например за горния адрес префикса е /13), то търсим с колко бита разполагаме.
32 - 13 = 19 бита. Най - дясната част ще има 8 свободни бита, следващата, пак 8, а най-лявата ще има 3 свободни бита или т.е. 2^3 = 8 възможности
От тук прилагаме горната техника (търсим първото число. което е по-малко от 35 и се дели на 8..)


Начин 2:
Представяме адреса в двоична бройна система:
101.35.15.10 = 1100101 00100011 00001111 00001010 (binary)
255.248.0.0 = 11111111 11111000 00000000 00000000 (binary)
Прилагаме побитово “и” на тези репрезентации и получаваме
101.32.0.0 = 1100101 00100000 00000000 00000000 (binary)

При смятането на broadcast address е същото, но слагаме празните битове на маската като 1 в резултата.
101.35.15.10 = 01100101 00100011 00001111 00001010 (binary)
255.248.0.0 = 11111111 11111000 00000000 00000000 (binary)
Получаваме:
101.39.255.255 = 01100101 00100111 11111111 11111111 (binary)

Да сметнем стойността на 5-тия хост от мрежата.
Мрежовият адрес е първото не използващо се ip получаваме:
1100101 00100000 00000000 00000000 (Net addr)
1100101 00100000 00000000 00000001 (1st Host)
1100101 00100000 00000000 00000010 (2nd host)
1100101 00100000 00000000 00000011 (3rd host)
1100101 00100000 00000000 00000100 (4th host)
1100101 00100000 00000000 00000101 (5th host)

1100101 00100111 11111111 11111111 (bcast)
Така когато превърнем 5-тия хост в десетична бройна система получаваме: 101.32.0.5

5.Каква е ролята на ICMP протокола?

Протокола се използва за да докладва за проблеми с доставката на IP дейтаграми в IP мрежа. Може да бъде използван да показва кога определена крайна система End System (ES) не отговаря, кога IP мрежа не е достижима, кога даден възел е пренатоварен, когато настъпи грешка е IP header информацията и тн. Протоколът също често се използва от системни оператори да проверят коректността на операциите в End Systems (ES) и да проверяват дали рутерите коректно предават пакети към определените получатели.

6.Ip адреса за broadcast предаване за подмрежа 1.2.0.0/29 е?
00000001 00000010 00000000 00000000 = 1.2.0.0/29
тоест първите 29 бита от това представяне са сетнати и правим останалите нули в 1-ци
00000001 00000010 00000000 00000111 = 1.2.0.7

7.Каква трябва да е маската за мрежа 172.16.0.0 така,че да имаме 400 хоста?

172.16.0.0 = 10101100 00010000 00000000 00000000 (binary)
mask = 11111111 11111111 11111110 00000000
172.16.1.255 = 10101100 00010000 00000001 11111111
400th host
Следователно:

mask = 255.255.254.0

8.Имаш два интерфейса на рутер,двата са свързани към различни подмрежи и използват различни протоколи едната мрежа е Token Ring ,другата е Ethernet.Ще може ли да си пращат пакети двете едни на други?

9.Какво ще стане с пакет ако има DF=1 ,но му се налага да се дефрагментира ?

Тогава пакета няма да се дефрагментира и ще се върне съобшение за това, понеже DF=1(Don’t Fragment = 1).

10. Ако имаме един рутер свързващ 2-ве мрежи с ралична маршрутизация ще може ли да си комуникира?

Да.

11.Защо mss=1460 при Ethernet протокола?

отховора май, е че хедъра е 40 байта и от 1500-40=1460

Големината на предаваните пакети е 4500 байта за FDDI и 1500 (максимум MTU) за Етернет. При изпращането на SYN сегмент от ТСР максималната стойност на MSS е ограничен от стойността на MTU минус фиксирания размер на заглавните части на ТСР и IP. За стандарта Етернет това означава, че максимална стойност на MSS е до 1460 байта

12.Ако даден отдалечен сървар е достъпен ,но ping-a не работи къде може да се крие проблема?

Може да има филтрация на IP адреси в отдалечения сървър.(не сме 100% сигурни)

13.Коя комада се използва за проверяване на скороста на изпращане спрямо големина на пакетите?

нещо от сорта и това беше ping

14.Какви операции може да се извършат с route върху маршрутната таблица?

Показване на маршрутизиращата таблица
route

Премахване на маршрут
route
[-v] [-A family] del [-net|-host] target [gw Gw] [netmask Nm] [metric N] [[dev] If]

Прибавяне на статичен маршрут
route
[-v] [-A family] add [-net|-host] target [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]

Примерно:
Прибавяне на default gateway

route add default gw 10.0.0.1

ще изчезне след рестарт.

route add -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 eth0

Това ще насочи всичкия трафик към подмрежата към eth0 интерфайса
И да прибавим статичен път който не преминава през default gw

route add -net 10.8.100.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.16.140

Тест 2

1.Характеризирайте IP адрес 10.0.0.0

Това е IP адрес от клас А за частни мрежи с маска 255.0.0.0 по подразбиране.

2.Каква е основната разлика м/у RIP1 и RIP2?

RIPv1 работи с броадкаст съобщения, прилага само classful маршрутизация. Т.е периодичните updates не носят subnet информация. Не е възможно да имаме подмрежи от един и същи клас с различни маски. С други думи, всички подмрежи от даден клас трябва да бъдат с еднакви маски.
RIPv2 има възможност да носи subnet информация, да поддържа CIDR. За поддържане на обратна съвместимост с версия 1 запазено е ограничението от 15 хопа. За сигурност е въведена аутентикация с явен текст, подобрена с MD5 (RFC 2082). За да не се товарят хостове, които не са участници в RIP, RIPv2 “мултикаства” обновленията на адрес 224.0.0.9, за разлика от RIPv1, който е broadcast.

3.ICMP-подлежи ли на маршрутизация? Защо?

4.Защо ТCP е надежден протокол?

• Acknowledgements При размяната на един или повече пакети, получателя връща acknowledgement (наречено "ACK") към изпращача, показвайки, че е получил пакетите. АКо пакетите не са ACKнати, изпращача може да преизпрати пакетите(или да спре връзката ако си мисли чр получателя е крашнал).
• Flow control Ако изпращача изпраща пакети прекалено бързо, получателя изпуска пакети. Тогава се изпраща съобщение за забавяне на скоростта на изпращане.
• Packet recovery services Получателя може да поиска преизпращане на пакетите.

5.Каква информация връщат ARP заявките?

Съответствията между ИП и МАК адрес

6.Каква е основната разлика между ping и traceroute?

ping ни връща само инфорамция дали има път от нашата мрежа до някоя друга, а traceroute ни връща информация за мрежите през които минаваме за да стигнем определената.

7.Коя е командата,за да ти изведесписък за отворени съединения?(нещо такова…)

netstat

8. Даден е някакъв IP address да се определи маска,мрежа,подмрежа.

Знаем как става от предните отговори на тест 1

9. Коя е подразбиращата се маска и какъв е броя на хостовете за клас C?

Поддържа 254 хоста за всякa ot 2 милиона мрежи. 255.255.255.0 маска

10. Защо Ethernet има 1048 фрагмента?

11. Сравнете switch и bridge.От кой слой са?

суич-овете могат да работят на 1, 2,3,4-ти или 7-ми слой от OSI, а мостовете на 2-ри. Мостовете разчитат на наводняването по всички адреси предоставени от хедърите на пристигналите пакети.

12. Кой е метода за приемане и изпращане на данни едновременно?

13. Да се broadcast адрес на 13.10…../24

13.10.*.255

14. Дадени са две мрежи.До къде ще се предаде някакъв адрес…това е с някаква картинка …

15. Даден е адрес.Кой протокол се използва,за да стигнат данните от мрежата до Интернет?

16. NET.IPV4.cons.o.accept_source_route=0 какво характеризират тези параметри?

Тест 3

KMKontrolnaStela3.pdf

Тест 4

image-upload-144-710016.jpg
image-upload-151-770669.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License