Тема 4.

Физическо ниво в мрежите. Теоретически основи и среди за предаване.


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Table of Contents

По мои наблюдения темата се покрива в голяма степен с това.
Докато тази тема стане напълно готова, можете да четете от файла на Иван Иванов.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License