Тема 24: Принтери - лазерни, струйни и матрични.

24. Принтери - лазерни, струйни и матрични.


страницата се нуждае от картинки


(картинка за дюза)

(картинка за лазерен принтер)

Печатането, подобно на монитора, е извеждане на информация, но на хартия.

Механични принтери

Първите принтери са били механични. На един дълъг въртящ се барабан (дълъг колкото е широка хартията) по външната повърхност по редове са нанесени буквите A, B, C … Т.е. имаме един ред само с А, един ред само с В и т.н. Той се върти и застава в точно определени позиции, така че да съответства на редовете. В началото на въртенето той стои на буквата А (ред само с А-та). Редът е от 160 символа. В този момент вече сме готови да принтираме 1ви ред на листа. А-тата на барабана са в готовност. Принтерът сканира къде в съответния ред (в случая 1вия) има буквата А. Докато барабанът е в тази позиция се активират малки електронни чукчета, които удрят по листа на местата където има буквата А. Така вече на първия ред са отпечатани всички А. След това барабанът се завърта леко и остава в позиция за отпечатване на буква B. И така се повтаря всичко докато целият първи ред е готов. Един оборот на барабана печата един ред. Листът се мести за печатане на втори ред и цялата процедура се повтаря наново…така докато се доппечатат всички редове. С тези принтери се печата сравнително бързо, но недостатък е, че за да се печата с други шрифтове трябва да се смени целия барабан.

Матрични принтери

За персоналните компютри механичните принтери не са удобни, защото са скъпи. Затова се създават матричните принтери. При тях стълб от печатни игли (dot matrix) - 9 или 24 се движи хоризонтално на листа. При преминаването му от единия край до другия край на листа той заема дискретни позиции (точно определени) - стълбове. Когато сме в началото от кодовете на символите се взима първия и се търси фонтовата матрица на символа с код - взетия (фонтова матрица е матрица от точки, чрез които може да се представи дадения символ). Тази матрица се състои от единици и нули (при черно-бяло изображение). На практика всеки стълб, който обхожда печатната глава (иглите) съответства на някой от стълбовете в матрицата на някой от символите в текста. И така - там където в стълба има единица (няколко единици) за съответните игли се подава електромагнитен импулс и те удрят по листа и симулират точката (с помощна на всички такива точки ще с еизобрази символа). Тези принтери са удобни за печатане само на символи. използват се в банки, при касови апарати… Отпечатването е поредово. Тука редът вече е 80 символа, но на практика се извършват много повече (колкото при механичните) движения на главата. Стандартната иглена матрица е 9 х 14.

За да се избегне бавното движение на главата се поставят много глави на един стълб, движещи се заедно - получава се линеен принтер, които са много скъпи.

Мастилено-струйни принтери

Мастилено-струйните принтери рисуват изображението точка по точка - и логично, са много бавни. Импулсен драйвер засмуква мастило от матрицата и "плюе" капки по лоста. Това е черно-бяло принтиране. При цветното мастилото се взема от 3 мастилници, намиращи се една до друга. Мастилото се пръска последователно и от трите в една и съща точка. Недостатък на този вид принтери е, че са много бавни. Друго изискване е мастилото по дюзите да не засъхва.

Лазерни принтери

Най-широко разпространен е лазерният принтер. Състои се от въртящ се барабан, който се чисти от остатъци след печатане. След това цялата повърхност на барабана се зарежда плътно с положителен електростатичен заряд. След това лазер, намиращ се над барабана и на който се подава местоположението на точките, се движи по дължината на барабана и го "обстрелва" с лъч. При тъмни точки той разрушава повърхността на барабана. Белите точки се пропускат. Сивите се разреждат междинно. След това се минава под касетата с тонера - мастилени частици, които са положително слабо заредени (без да губят заряда си с времето). Тези частици полепват по точките, които са разредени или много слабо заредени, но не и по тези, които все още са положително заредени. Барабанът продължава да се върти и под него минава лист, вурху който, с помощта на притискаща ролка, полепват мастилените частици.
Тъй като има нагряваща лампа листът излиза затоплен. По тази причина не е хубаво да се принтира и от другата страна, защото ще се повреди подаваща ролка.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License