Компютърни Архитектури Практикум

Компютърни Архитектури Практикум

Курсът по Компютърни Архитектури се очертава да отдели обикновените програмисти от хакерите, за които бащите предупреждават дъщерите си.

DEBUG.EXE - въведение
DEBUG.EXE - команди

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License