Малко неточности

Направи ми впечатление , че има малко неточности по някои теми : в темата за граница на функция например имаше g(x) -> A , a трябва да е g(x) -> B или пък в дефиницията за непрекъснатост трябва да отсъства условието x различно от х0. Има още неточности на места - като попрегледате темите и ще видите какво имам предвид :) Имаче едно голямо браво за отличната работа.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License