Forum » Форум за потребители / Дискусии за страници » Тема 20: Външни запомнящи устройства на магнитен диск. Физическа организация на данните и операции изпълнявани от дисковете.
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License