Въведение

Езици, Автомати, Изчислимост

ЕАИ е продължение на "Дискретна Математика" от първи курс.
Ако не искаш да вярваш, че компютърът работи, защото малки земни духчета въртят зъбни колела вътре, то това ще се окаже доста важен предмет.
Материалът е разделен на лекции, но това е само за удобство. На изпита не се развиват въпроси от конспект, нищо подобно. Решават се задачи. Да, и на "устния" изпит също. Всъщност, разделението на теми е по-скоро условно. Има три понятия, които трябва да се разнищят по време на курса - в нарастващ по трудност ред това са:

  • Краен Автомат
  • Контекстно-свободна Граматика
  • Машина на Тюринг

(Всяко от тях отговаря за по една буква от името на предмета)
Предметът не е скучен, обектът на изучаване на предмета(компютрите) не са скучни и ми се харесва да вярвам, че ние не сме скучни.
Ще се постараем лекциите да бъдат интересни и полезни, повече насочени към решаването на реални проблеми от дисциплината, отколкото към доказването на всяка теорема някога формулирана.

И на последно място един факт от аналите на историята. Текущото ниво на общодостъпните лекции в писмен вид по ЕАИ беше основна мотивация за създаването на цялото това уики. Не ме разбирай погрешно, в никакъв случай не искам да кажа, че (не)съществуващите лекции са неразбираеми, недостойни и написани за половин ден. Н-н-не.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License