ДМ - упражнение 1

Множества. Релации.Функции.


страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Теория

Понятие за множество


Означения за множество и елемент на множество

Доказателство:

Подточка едно

Подточка две

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License