Държавен изпит на Приложна математика

Писмен изпит

[Писмен - септември 2004 г.]
[Писмен - март 2005 г.]
[Писмен - юли 2006 г.]
[Писмен - март 2007 г.]
[Писмен - юли 2007 г.]
[Писмен - септември 2007 г.]
[Писмен - март 2008 г.]
[Писмен - юли 2008 г.]
[Писмен - септември 2008 г.]
[Писмен - март 2009 г.]
[Писмен - юли 2009 г.]
[Писмен - септември 2009 г.]
[Писмен - юли 2010 г.]
[Писмен - септември 2010 г.]
[Писмен - юли 2011 г.]
[Писмен - септември 2011 г.]
[Писмен - юли 2012 г.]
[Писмен - юли 2013 г.]

Устен изпит

Юли 2012 г.

Теми: 12 и 17.

Септември 2012 г.

Теми: 6 и 15.

Юли 2013 г.

Теми: 2 и 19. Останалите теми, които бяха в пликовете и можеха да бъдат изтеглени, бяха: 1, 10 и 25.

Септември 2013 г.

Теми: 1 и 12. Останалите теми, които бяха в пликовете и можеха да бъдат изтеглени, бяха: 10 и 25.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License