Михаил Минков, CV

Лична информация

Име: Михаил Иванов Минков
Адрес: София, Левски Г, блок 33
Телефон: 0898493293
Имейл: moc.liamg|GB.vokniM.liahiM#moc.liamg|GB.vokniM.liahiM
Националност: Българин
Дата на раждане: 05.07.1988 г.

Майчин език: Български
Други езици: Английски (отлично ниво на владеене)

Трудов стаж

V.2008 – XII.2008: eBG.bg – Junior Software Developer (Python)
XII.2007 – III.2008: Smartminds Bulgaria – Juinor Software Developer (Java)

Технически умения:

Владея следните езици за програмиране:

 • C/C++
 • Python
 • Ruby

Във връзка с работа или лични проекти съм използвал:

 • SQL
 • HTML
 • CSS
 • wxWidgets
 • PHP
 • VB(срам ме е)

Изучавам

 • Scheme
 • Lisp
 • Функционално програмиране
 • OpenGL

Интересувам се от

 • Linux
 • Фондацията за свободен софтуер
 • wiki системи и web2.0
 • Lolcats
 • Mudkips

Добре запознат съм с основни структури от данни и алгоритми. От четири години редовно участвам и печеля награди в състезания по информатика.

Имам известен практически опит с web/email сървъри, създаване на GUI приложения, работа с бази от данни.

Висше образование:

Факултет по Математика и Информатика, Софийски Университет (2007 – 2011 г.)
Степен: Бакалавър
Специалност: Компютърни науки

Странични изяви:

 • Съосновател, автор и основен редактор съм във http://fmi.wikidot.com - уики-базиран сайт, посветен на създаването на оригинални, качествени лекции и помощни материали за дисциплините, изучавани във ФМИ. Сайтът се радва на добри отзиви и голяма популярност.
 • Водя практически занятия по програмиране във ФМИ.
 • Участвам в тренировки и контролни на Computer Science клуба на ФМИ със свой отбор(Буюклиева, Лазов, Минков).
 • Активно участвам в Project Euler (http://www.projecteuler.net). Към 07.01.2009 съм девети в България и 758-и в света със 119 верни решения.
 • Моя задача беше дадена на контрола за националния отбор по информатика за 2008 г.

Средно образование:

МГ “Д-р. Петър Берон” - гр. Варна (2002 – 2007 г.)
Диплома за средно образование.
Специализирано изучаване на математика, информатика, английски език.

Странични изяви

През ученическите си години съм участвал в състезания по Математика, Информатика, Физика, и Математическа лингвистика. Имам следните постижения:

 • 2 Сребърни медала от международни олимпиади по Математическа Лингвистика (6-то място в Естония, 2006; 4-то място в Петербург, 2007)
 • 1 Златен и 1 Сребърен медал от отборното състезание в рамките на международната олимпиада по лингвистика, 2006/2007.
 • 2-ро място на руската олимпиада по лингвистика, Санкт Петербург, 2005.
 • Носител съм на награда “Варна” за 2006-та година за ученик на годината в областта на точните науки.
 • Класирал съм се за национален кръг на олимпиадите по Математическа лингвистика, Физика, Информатика и Математика.
 • Състезател съм в A група на националната олимпиада по информатика. Най-доброто ми официално постижение е 5-то място в България, на есенен турнир по Информатика, Шумен 2006. Бях част от разширения национален отбор по информатика за 2007 г.
 • Печелил съм националната олимпиада по информатика за B група през 2006.
 • 2 първи и 2 втори места на есенни/пролетни състезания по физика, 2006/2007.
 • Стипендиант съм на Американската Фондация за България, както и по програмата за спонсориране на надарени ученици на МОН.
 • Мой проект “Един истински поглед върху гравитацията” беше награден по програмата “Физиката в моите очи” през 2006 г.
 • Чел съм лекции на ученици от извънкласните школи по информатика и лингвистика в МГ Варна.

Допълнителна информация:

 • Посещавал съм лятната школа по физика / курс по оцеляване на Теодосий Теодосиев (2 години)
 • Посещавал съм кръжоци по астрономия в националната обсерватория Н. Коперник във Варна (3 години).
 • Уча се да свиря на китара.
 • Отглеждам декоративен заек.
 • За да се свържат всички електронни уреди в къщата ми са необходими 31 кабела(+ още един, за играчка на заека).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License