Упражнения по числени методи

Това са упражненията по Числен Анализ, водени от доц. Гено Николов през зимния семестър на учебната 2009/2010 г.
Практическите задачи са писани на системата Mathematica ( документацията се намира тук ).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License