Лекции по Анализ 2

Анализ 2 е по всяка вероятност най-трудният предмет изучаван в първи курс. Създаването на качествени и достъпни лекции за този предмет е предизвикателство, но се надявам в крайна сметка да се справим. Едновременно пречка и възможност за творчество е липсата на готови лекции по предмета, което означава, че всички написани лекции са базирани на записките и знанията на авторите им. Голяма част от тях успяха да си вземат изпита, като едва малцина преписаха :)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License