Устен изпит по Анализ

Тук ще слагаме материалите за устен изпит по Анализ I.

Окей, всъщност тук нищо няма да слагаме - иди и си прочети лекциите.

Просто исках докрай да прецакам SEO-то на уикито(vide URL-а на страницата).

Happy Hacking :)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License