Изкуствен интелект

страницата се нуждае от дописване/преглеждане


Курсът се води от доц. д-р Иван Койчев.

Оценката ще се състои от няколко компонента (схемата май е примерна):

  • Курсов проект - 40%. Избираме си тема или получаваме такава служебно. Има предвидено време за консултация. Възможно е да се работи екипно. Около средата на семестъра (лекция 8) ще се проведе предварително представяне на проекта. Окончателното ще е някъде около края, като може да се избърза/отложи, в зависимост как се договорим. Представянето отнема по около 15 минути.
  • 2 текущи контролни - 20% всяко. Ще бъдат под формата на тест - вероятно, затворен. Първото се пада някъде около лекция 7, а второто - около 14.
  • Устен изпит - 10%. Събеседване по конспекта - ще се иска да знаем понятия, но не и да ги развиваме/доказваме (надявам се!)
  • Участие в час / домашни задания - 10%

Учебни материали:

  • Stuart Russel and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall, Second edition, 2003. (Учебникът е огромен - 1112 страници. В конспекта би трябвало да пише за коя тема от кои секции да се чете.)
  • Нишева, М, Д. Шишков. Изкуствен интелект. "Интеграл" - Добрич, 1995.
  • Учебни материали ще се помещават в moodle. Парола AI2010K.

Събития за Изкуствен интелект:

Има потребителска група за изкуствен интелект и машинно самообучение, организирана от DEV.BG. Всеки месец се канят лектори, които разказват от техния опит. Може да се абонирате да получавате информация тук: Потребителска група AI & Machine Learning


Editor's note: Не е ясно има ли смисъл да се пише съдържание тук, предвид наличните материали. Все пак, на принципа "сипи да има", ще се публикуват разни записки (с отвратително качество).


Лекция 1 - 05 октомври 2010
Лекция 2 - 12 октомври 2010
Лекция 3 - 19 октомври 2010
Лекция 4 - 26 октомври 2010
Лекция 5 - 02 ноември 2010

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License