ФМИ за начинаещи

Здрасти

Това е wiki, създадено с цел да съхранява и представя в удобен вид лекции, записки и упражнения по предметите, изучавани във Факултета по Математика и Информатика на Софийския Университет.

Предмети на Компютърни науки:

Първи курс

Алгебра

Анализ 1

Анализ 2

Геометрия

Дискретни структури

Езици, автомати, изчислимост

Обектно ориентирано програмиране

Увод в програмирането

Втори курс

Основи на компютърната графика

Структури от данни

Функционално програмиране Практикум

Kомпютърни архитектури Практикум

Дискретна математика Упражнения

Програмиране на C

Дизайн и Анализ на Алгоритми Упражнения

Алгебра 2 Упражнения

Операционни Системи

Компютърни Мрежи Упражнения

Трети курс

Логическо програмиране Упражнения

Числени методи Упражнения

Числени Методи на Линейната Алгебра

Системно програмиране Упражнения

Мрежово програмиране Упражнения

Вероятности и статистика Упражнения

Бази от данни

Софтуерни технологии

Системи за паралелна обработка

Четвърти курс

Изкуствен интелект

Предмети на Приложна математика: 

Втори курс

Математически анализ

Избираеми дисциплини

Дискретна Оптимизация

Избрани Глави от Анализа

Криптография

Математическа Логика

Математически Модели във Физиката

Нелинеен Функционален Анализ

Теория на Графите

Теория на Игрите

Теория на Множествата

Фрактали

Компютърно ориентирана диференциална геометрия

In the end

Държавен изпит на Информационни системи

Държавен изпит на Компютърни науки

Държавен изпит на Приложна математика

Кандидат-магистърски изпит за магистърските програми от специалност Информатика

Винаги търсим нови хора!

Процесът по приемане е изключително сложен. Затова слушай внимателно какво трябва да направиш, за да станеш член на уикито:

  • Отиди на някоя страница.
  • Напиши нещо полезно в нея.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License